Tarief

Mijn tarief bedraagt € 105,00 voor een consult van 75 tot 90 minuten.

Een Helende Reis duurt gemiddeld 2 tot 3 uur en kost € 210,00.
De Helende Reis voor kinderen is meestal veel korter, vaak is een uur genoeg. Het tarief dat ik bereken zal dan naar rato zijn.

Kosteloos annuleren van de afspraak kan tot 24 uur van tevoren. Bij annuleren binnen 24 uur voor de afspraak breng ik het gehele consult in rekening.

Algemene voorwaarden

Op mijn werkzaamheden zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Klachtenregeling

Elke Nederlandse zorgaanbieder moet vanwege de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) een regeling treffen om met klachten om te gaan en deze aan zijn cliënten kunnen tonen. Ik heb dit geregeld door me aan te sluiten bij NIBIG. Download hier het NIBIG klachtenregelement wkkgz.

Privacyverklaring